CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN

 

 
  I. Chương trình chuyển tiếp

  1. Chương trình chuyển tiếp lấy bằng cử nhân đại học Middlesex (MDX), Anh Quốc

 

 

·        Đối tượng: Sinh viên hoàn thành 3 năm tại trường ĐHKT.

·        Thời gian chuyển tiếp: 1 năm

·        Điều kiện chuyển tiếp:

o   Hoàn thành 100 tín chỉ tại ĐHKT

o   Đạt GPA từ 2.6/4

o   IELTS 6.0 (điểm thành phần ko dưới 5.5) hoặc tương đương

·        Học phí: 13.000 - 13.500 Bảng Anh (tùy chương trình), Sinh viên tham gia chuyển tiếp được cấp học bổng trị giá 2000 bảng Anh và cơ hội dành 1 suất học bổng 50% học phí.

Chương trình đào tạo của Trường ĐHKT

Chương trình đào tạo chuyển tiếp tại MDX

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Cử nhân Quản trị Kinh doanh chất lượng cao

Cử nhân Kinh tế Quốc tế

Cử nhân Kinh tế chất lượng cao

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

Cử nhân Ngân hàng và Tài chính chất lượng cao

*Sinh viên chưa đạt điểm ngoại ngữ tối thiểu (IELTS dưới 6.0) có thể tham gia khóa học Tiếng Anh tại ĐH Middlesex trước khi chính thức bắt đầu kỳ học.

*Sinh viên có thể chuyển tiếp sang ngành khác so với ngành học tại UEB.

 

2. Chương trình chuyển tiếp lấy bằng cử nhân Đại học Bang Portland, Hoa Kỳ

 

·        Đối tượng: Sinh viên hoàn thành 2 năm tại trường ĐHKT

·        Thời gian chuyển tiếp: 2 năm

·        Điều kiện chuyển tiếp:

o   Hoàn thành 20 tín chỉ tại ĐHKT (không bao gồm học phần ngoại ngữ)

o   Đạt GPA từ 2.25/4

o   IELTS 6.0 (điểm thành phần Reading và Writing đạt 6.0; hoặc TOEFL IBT 71, điểm thành phần Reading và Writing đạt 15)

Lưu ý: Sinh viên đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL IBT 60 có thể tham gia học chương trình Pathway tại Portland để đạt yêu cầu ngoại ngữ.

·        Học phí: $28,410 - $29,265 Đô la Mỹ (tùy chương trình)

Sinh viên tham gia chuyển tiếp được cấp học bổng trị giá $4,500 do PSU cấp và có cơ hội nộp hồ sơ học bổng trị giá $10,000.

 

Chương trình đào tạo của Trường ĐHKT

Chương trình đào tạo chuyển tiếp tại Đại học Bang Portland

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Cử nhân Quản trị Kinh doanh chất lượng cao

Cử nhân Kinh tế Quốc tế

Cử nhân Kinh tế chất lượng cao

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

Cử nhân Ngân hàng và Tài chính chất lượng cao

 

3. Chương trình chuyển tiếp lấy bằng cử nhân Đại học O.P. Jindal Global, Ấn Độ

 

·        Đối tượng: Sinh viên hoàn thành 2 năm tại trường ĐHKT (cử nhân) và 1 năm (thạc sỹ)


·        Thời gian chuyển tiếp: 2 năm (đối với cử nhân) và 1 năm (đối với thạc sỹ)

·        Điều kiện chuyển tiếp:

o   Đạt GPA từ 2.5/4

o   IELTS 5.5 hoặc tương đương

·        Học phí: $5650 Đô la Mỹ/năm (cử nhân) và $7680 Đô la Mỹ/năm (thạc sỹ)

Mỗi sinh viên tham gia chuyển tiếp được học bổng giảm 25% học phí. Với số lượng sinh viên từ 5 người chuyển tiếp sang JGU sẽ có 1 suất học bổng toàn phần (giảm 100% học phí), 2 suất học bổng giảm 75% học phí và 2 suất học bổng giảm 50% học phí.

Chương trình đào tạo của Trường ĐHKT

Chương trình đào tạo chuyển tiếp tại O.P.Jindal

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

4. Chương trình chuyển tiếp lấy bằng cử nhân đại học Essex, Anh Quốc  

·         Đối tượng: Sinh viên hoàn thành 2 năm tại trường ĐHKT

·         Thời gian chuyển tiếp: 2 năm

·         Điều kiện chuyển tiếp:

o   Hoàn thành 2 năm học cử nhân tại ĐHKT

o   Đạt GPA từ 3.0/4

o   IELTS 6.5 (điểm thành phần ko dưới 5.5) hoặc tương đương

·         Học phí: 16.860 Bảng Anh, Sinh viên tham gia chuyển tiếp có cơ hội được cấp học bổng trị giá 2.000 bảng Anh

 
 
 
 

Chương trình đào tạo của Trường ĐHKT

Chương trình đào tạo chuyển tiếp tại Essex Business School

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Bất kỳ ngành nào thuộc Khoa Kinh tế;

Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Cử nhân Kế toán

Cử nhân Kế toán Tài chính

Cử nhân Kế toán Quản trị

Cử nhân Kế toán kinh tế

Cử nhân Tài chính Ngân hàng

Cử nhân Tài chính

Cử nhân Tài chính & Quản trị
Cử nhân Kinh doanh quốc tế và Khởi nghiệp

Cử nhân Quản trị và Marketing

Cử nhân marketing

Cử nhân Kinh tế Quốc tế

Bất kỳ ngành nào thuộc Khoa Kinh tế

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

Bất kỳ ngành nào thuộc Khoa Kinh tế;

Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Cử nhân Kế toán

Cử nhân Kế toán Tài chính

Cử nhân Kế toán Quản trị

Cử nhân Kế toán kinh tế

Cử nhân Tài chính Ngân hàng

Cử nhân Tài chính

Cử nhân Tài chính & Quản trị
Cử nhân Kinh doanh quốc tế và Khởi nghiệp

Cử nhân Quản trị và Marketing

Cử nhân marketing

Cử nhân Kế toán Kiểm toán

Bất kỳ ngành nào thuộc Khoa Kinh tế;

Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Cử nhân Kế toán

Cử nhân Kế toán Tài chính

Cử nhân Kế toán Quản trị

Cử nhân Kế toán kinh tế

Cử nhân Tài chính Ngân hàng

Cử nhân Tài chính

Cử nhân Tài chính & Quản trị
Cử nhân Kinh doanh quốc tế và Khởi nghiệp

Cử nhân Quản trị và Marketing

Cử nhân marketing

 

 5. Chương trình chuyển tiếp lấy bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Troy, Hoa Kỳ (BSBA-TROY)
 
Đối tượng chuyển tiếp: sinh viên đang học các chương trình đại học của Trường Đại học Kinh tế-ĐHQGHN (VNU-UEB) 

2.1.          

 

Thời gian và điều kiện chuyển tiếp:

a)     Để học tiếp Chương trình tại Việt Nam: Sau ít nhất một học kỳ và thỏa mãn các điều kiện sau:

-          Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đạt tổi thiểu IELTS (academic) 5.5 hoặc TOEFL iBT 61;

-          GPA đạt tối thiểu: 2.0/4.0.

b)     Để học tiếp Chương trình tại Mỹ: Phải qua 2 giai đoạn và đáp ứng các điều kiện:

Giai đoạn 1: Chuyển tiếp sang Chương trình tại Việt Nam (với các điều kiện như trên);

Giai đoạn 2:

-          Tích lũy tối thiểu 40 tín chỉ (bao gồm cả môn TROY) có trong Khung Chương trình đào tạo (xem Khung Chương trình BSBA-TROY kèm theo; các môn có cùng mã môn với các học phần đã học của UEB được công nhận tín chỉ);

-          Đăng ký học ít nhất hai (02) học kỳ có môn Troy tại Việt Nam, có kết quả đạt điểm ‘C’ trở lên.

-          GPA đạt tối thiểu 2.5/4.0.

 

Thủ tục chuyển tiếp vào Chương trình BSBA-TROY (Giai đoạn 1):

-          Nộp Đơn xin chuyển chương trình (gửi Trường Đại học Kinh tế);

-          Nộp Đơn đăng ký vào BSBA-TROY (Application Form) theo mẫu của Đại học Troy kèm lệ phí xét tuyển tương đương 100 USD;

-          Nộp Hồ sơ nhập học vào BSBA-TROY (Bằng Tốt nghiệp THPT; Học bạ THPT với GPA các năm học THPT đạt tối thiểu điểm quy đổi 2.0/4.0);

-          Nộp đơn đề nghị công nhận tín chỉ đã học (các môn UEB có trong Khung chương trình).

 

Thủ tục chuyển tiếp sang học tại Đại học Troy, Hoa Kỳ (Giai đoạn 2): Nếu thỏa mãn các điều kiện nêu ở Giai đoạn 1:

-          Đăng ký chuyển tiếp sang học tại Đại học Troy, Hoa Kỳ;

-          Nộp hồ sơ xin VISA

 

Học phí chương trình:

Sinh viên chuyển tiếp vào BSBA-TROY thời điểm nào sẽ nộp học phí theo khóa học của năm chuyển tiếp (VD: SV chuyển tiếp sang BSBA-TROY tại Việt Nam năm học 2019 – 2020 sẽ áp dụng mức học phí tương đương 1200 USD/học kỳ hoặc 100 USD/1 tín chỉ; SV chuyển tiếp sang Hoa Kỳ sẽ áp dụng mức phí dành cho sinh viên quốc tế. Thông tin cụ thể xem tại: https://www.troy.edu/international/study-troy/tuition-fees.html)

Lưu ý: Sinh viên chuyển tiếp sang Troy, Hoa Kỳ từ BSBA-TROY sẽ được hưởng mức học bổng 50% học phí nếu đạt và duy trì GPA các kỳ từ 3.0/4.0 trở lên.

Điều kiện để được cấp bằng của Đại học TROY:

-          Số tín chỉ môn TROY tối thiểu học trong Chương trình: 30 tín chỉ

Lưu ý: Sinh viên chuyển tiếp vào chương trình có thể học toàn phần tại Việt Nam hoặc chuyển tiếp sang Hoa Kỳ học tùy nguyện vọng

         II. TRAO ĐỔI TÍN CHỈ GIỮA TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VỚI CÁC TRƯỜNG ĐH NƯỚC NGOÀI

·        Đối tượng: Sinh viên từ năm thứ 2 Trường ĐHKT

·        Thời gian trao đổi: từ 1-2 học kỳ


STT

Tên trường

Địa điểm

Kỳ học

Deadline nộp hồ sơ

Cơ hội nhận học bổng

Châu Á

1.       

Oita University

Nhật Bản

Nhập học tháng 4

10/11

Học bổng JASSO (giá trị lên đến 80,000 Yên/kì)

 

Nhập học tháng 10

10/03

2.       

Yokohama National University

Nhật Bản

Nhập học tháng 4

10/11

Học bổng JASSO (giá trị lên đến 80,000 Yên/kì)

 

Nhập học tháng 10

10/03

3.       

Akita International University

Nhật Bản

Kì mùa thu

01/03

 

Kì mùa xuân

01/09

 

4.       

Waseda University

Nhật Bản

Kì mùa thu

01/03

 

Kì mùa xuân

01/09

 

5.       

Prefectural University of Hiroshima

Nhật Bản

Nhập học tháng 4

10/11

 

Nhập học tháng 10

10/03

 

6.       

Saga University

Nhật Bản

Nhập học tháng 4

10/11

 

Nhập học tháng 10

10/03

 

7.       

Chung-Ang University

Hàn Quốc

Kì mùa xuân

30/11

 

Kì mùa thu

30/5

 

8.       

National Chengchi University

Đài Loan

Kì mùa xuân

13/10

 

Kì mùa thu

1/4

 

9.       

Jindal Global University

Ấn Độ

Kì mùa xuân

15/9

 

Kì mùa thu

15/3

 

Châu Mỹ

10.  

Fanshawe College

Canada

Kì mùa thu

1/5

Học bổng Canada – ASEAN giá trị 10,000 Đô Canada/1 học kì

Kì mùa đông

9/10

Kì mùa hè

19/2

Châu Âu

11.  

OTH University

Đức

Kì mùa xuân

15/10

Erasmus+ (học bổng cho giai đoạn 2020-2022), giá trị 850€/tháng cho chi phí sinh hoạt cá nhân và 1500€ cho chi phí đi lại

Kì mùa thu

10/4

12.  

Southern Denmark University

Đan Mạch

Kì mùa xuân

15/10

 

Kì mùa thu

10/4

 

13.  

Regensburg University

Đức

Kì mùa xuân

15/10

 

Kì mùa thu

15/4

 

14.  

Rennes University

Pháp

Kì mùa xuân

1/10

 

Kì mùa thu

1/05

 

15.  

Cracow University of Economics

Ba Lan

Kì mùa xuân

30/11

 

Kì mùa thu

30/5

 

16.  

Varna University of Management

Bun ga ri

Kì mùa xuân

1/11

 

 

 
Ngoài ra còn có rất nhiều chương trình trao đổi tín chỉ của Đại học Quốc gia Hà Nội tại các nước như:

Pháp (Sciences Po University); Thụy Sĩ (Zurich University), Hàn Quốc (Seoul National University); Nhật Bản (CHUO University, Soka University, Kanazawa University, Osaka University, Kanagawa University, Kansai University, Daito Bunka University, Tohoka University, Fukuoka Women's University); Singapore (Nanyang Technological University); Đài Bắc (Taiwan Governor Taipei First Normal); Phillipines (University of the Philippines), Indonesia (University of Indonesia)

Thông tin chi tiết về các chương trình này, nhà trường sẽ gửi thông tin cụ thể tới sinh viên khi có đợt đăng ký kèm thông báo của ĐHQGHN.

 

* Hồ sơ gửi về Phòng NCKH&HTPT bao gồm:

 - Mẫu đơn đăng ký; Bảng điểm có xác nhận của Phòng Đào tạo (yêu cầu tối thiểu GPA 2.5); Chứng chỉ Tiếng Anh (từ 5.5 IELTS hoặc tương đương, hoặc theo yêu cầu của từng trường); Thư giới thiệu bản thân.

- Sau khi được trường ĐHKT chấp nhận và gửi đề xuất sang trường đối tác, sinh viên sẽ chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của đối tác và phỏng vấn (nếu có);

* Quyền lợi của sinh viên:

- Các chương trình đều miễn học phí, phí nhập học cho sinh viên Trường ĐHKT.

- Sinh viên có cơ hội nhận học bổng của chương trình.

- Sau khi hoàn thành khóa học sinh viên được xem xét công nhận tín chỉ và chuyển điểm về Trường ĐHKT.

III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN VỚI CÁC TRƯỜNG ĐH NƯỚC NGOÀI

1. Diễn đàn Sinh viên Châu Á (Global Partnership of Asian Colleges – GPAC)

GPAC là một diễn đàn quốc tế được tổ chức hàng năm với sự tham gia của sinh viên các trường đại học nổi tiếng châu Á, khởi xướng bởi Giáo sư Min Sang Kee, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc gia Seoul - Hàn Quốc và Giáo sư Haruo Shimada, hiện là Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại Chiba - Nhật Bản. GPAC diễn ra thường niên lần lượt tại các quốc gia châu Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam. Năm 2010, Trường ĐHKT lần đầu tiên đăng cai tổ chức GPAC với sự tham gia của các giáo sư và khoảng 150 sinh viên đến từ các trường đại học nổi tiếng châu Á như Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc); Đại học Keio, Đại học Thương mại Chiba (Nhật Bản); Đại học Quốc gia Chengchi (Đài Loan)... GPAC là cơ hội cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật; thảo luận về các vấn đề kinh tế châu Á và thế giới; chia sẻ các vấn đề văn hóa - xã hội của mỗi nước; hiểu biết sâu sắc những vấn đề chung mang tính toàn cầu; đồng thời được nâng cao các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình, tổ chức… Sinh viên Trường ĐHKT đã tham gia GPAC các năm: năm 2009 tại Nhật Bản, năm 2010 tại Việt Nam, năm 2011 tại Đài Loan, năm 2012 tại Hàn Quốc, năm 2013 tại Nhật Bản. Năm 2014, Trường ĐHKT tiếp tục đăng cai tổ chức GPAC lần thứ hai với sự tham gia của hơn 100 sinh viên và giảng viên đến từ 7 trường đại học trong khu vực, gồm: Đại học Thương mại Chiba, Đại học Meio, Đại học Keio, Đại học Waseda (Nhật Bản), Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), Đại học Quốc gia Chengchi (Đài Loan), Đại học Nghiên cứu quản lý Israrel (Israel). Năm 2015 và 2016, giảng viên và nhóm sinh viên của Trường tiếp tục tham gia diễn đàn được tổ chức tại Đài Loan, Hàn Quốc. Năm 2018, Diễn đàn được tổ chức tại Đại học Thương mại Chiba, Nhật Bản. Năm 2019, Trường Đại học Kinh tế đăng cai tổ chức GPAC lần thứ ba.

2. Chương trình giao lưu nghệ thuật tại Đại học Quốc gia Malaysia (UKM Asian Art Festival)

Chương trình được Đại học Quốc gia Malaysia tổ chức nhằm tăng cường tình hữu nghị và sự hợp tác giữa các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Trường ĐHKT. Vào cuối tháng 11 hàng năm, 5-10 sinh viên Trường ĐHKT được tuyển chọn sang Malaysia giao lưu văn hóa nghệ thuật. Sinh viên tham dự tự túc vé máy bay. Trường Đại học Quốc gia Malaysia đài thọ các chi phí ăn, ở, sinh hoạt phí và tham quan Malaysia. Từ năm 2011 đến nay, Trường ĐHKT đều cử 9-10 sinh viên tham dự Chương trình với những tiết mục đặc sắc, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

3. Chương trình thực tập thực tế, tham quan doanh nghiệp tại Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản

Sinh viên Trường ĐHKT có cơ hội tham gia chương trình thực tập thực tế và tham quan doanh nghiệp tại ĐHQG Yokohama, Nhật Bản trong 10 ngày và được cấp chứng chỉ tham dự chương trình. Bên cạnh các buổi học chuyên đề tại ĐHQG Yokohama, Sinh viên được trải nghiệm thực tế tại các nhà máy lớn ở Yokohama và Tokyo như nhà máy sản xuất động cơ Nissan, nhà máy bia Kirin, nhà máy dầu ăn Nisshin Oillio, Toyota Mega Web, Trung tâm Ariake Panasonic. Tất cả chi phí tham dự tại Nhật Bản được phía đối tác đài thọ.

4. Chương trình nghiên cứu chuyên sâu về doanh nghiệp xã hội (Scaling social enterprises in Vietnam) với sinh viên Trường Đại học Sydney, Úc

Scaling Social Enterpries là chương trình nghiên cứu về doanh nghiệp xã hội, nằm trong sự hợp tác giữa hai trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Đại học Sydney, Úc. Đây là chương trình được tổ chức thường niên tại Việt Nam. Sinh viên Đại học Sydney, với sự hỗ trợ của sinh viên Trường Đại học Kinh tế sẽ tham gia tìm hiểu, nghiên cứu nhằm đưa ra các tư vấn giải pháp giúp các doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam giải quyết những vấn đề khó khăn, nâng cao hiệu quả về kinh doanh và xã hội, lan tỏa tác động với cộng đồng nhiều hơn. Tham gia chương trình, sinh viên có cơ hội được tiếp cận những thông tin về doanh nghiệp xã hội, môi trường khởi nghiệp và văn hóa kinh doanh tại Việt Nam từ các học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia tư vấn, các tổ chức hỗ trợ và đầu tư tạo tác động xã hội.

5. Chương trình thực tập thực tế tại Hiroshima, Nhật Bản

Năm 2018, Trường Kinh doanh Hiroshima tiếp nhận sinh viên trường Đại học Kinh tế tham dự chương trình thực tập thực tế trong 10 ngày tại Nhật Bản. Sinh viên được sắp xếp thăm quan, thực tập, làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản, được trang bị các kiến thức, học hỏi về môi trường làm việc, phong cách làm việc của con người Nhật Bản cũng như giao lưu văn hoá, lịch sử. Sinh viên được tài trợ toàn bộ chi phí khi tham gia chương trình.

6. Tuần lễ giao lưu Thể thao, Văn hóa cho sinh viên ĐH Đông Nam Á và Nam Á tại Côn Minh, Trung Quốc (The South and Southeast Asia College Student Culture and Sports Week – Kunming)

Tuần lễ giao lưu Thể thao, Văn hóa cho sinh viên ĐH Đông Nam Á và Nam Á được tổ chức hàng năm tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Côn Minh, Trung Quốc. Tham gia chương trình, sinh viên thành lập đội bóng đá, bóng chuyền (bao gồm cả đội nam và đội nữ), đội văn nghệ và cổ vũ, sang trường bạn thi đấu và giao lưu. Các trường tham dự ngoài phía Việt Nam, Trung Quốc còn có các đội đến từ Singapore, Malaysia, Lào, Myanmar, Thái Lan. Giải thưởng vô địch lên tới 3 vạn Nhân dân tệ. Bên cạnh lịch trình thi đấu thể thao, sinh viên các đoàn được tham quan danh lam thắng cảnh và giao lưu văn hóa, văn nghệ với các đội bạn, cũng như trải nghiệm 10 ngày trong khu campus tuyệt đẹp của thành phố mùa xuân.

7. Diễn đàn Sinh viên Quốc tế (International Student Forum)

Diễn đàn quy tụ sinh viên từ các trường đại học hàng đầu trong khu vực và trên thế giới như: Đại học Nữ sinh Ewha (Hàn Quốc), Đại học Oita (Nhật Bản), Đại học Paderborn (Đức), Đại học Chiang Mai (Thái Lan), Đại học Thâm Quyến (Trung Quốc) và Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Diễn đàn được tổ chức 2 năm một lần, vào tháng 8 tại các trường đại học thành viên với mục đích tăng cường giao lưu sinh viên; xây dựng và phát triển mạng lưới học thuật và chia sẻ kiến thức ở các lĩnh vực kinh tế, quản lý, đổi mới và khởi nghiệp.

8. Diễn đàn Thủ lĩnh sinh viên ASEAN và cuộc họp mạng lưới AUN về công tác sinh viên

Diễn đàn Thủ lĩnh sinh viên ASEAN và cuộc họp mạng lưới AUN về công tác sinh viên là một trong những hoạt động giao lưu sinh viên quốc tế có ý nghĩa để sinh viên ĐHQGHN mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác với sinh viên các nước Đông Nam Á; Các sinh viên được lựa chọn là Thủ lĩnh các tổ chức sinh viên (Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên) có thành tích học tập, rèn luyện tốt, có khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt bằng tiếng Anh.

Ban tổ chức đài thọ chi ăn, ở, đi lại tại nước ngoài trong thời gian tham dự chương trình. Sinh viên tự chi trả kinh phí vé máy bay khứ hồi và chi phí bảo hiểm.

9. Chương trình trao đổi sinh viên tại ASEAN trong thế giới ngày nay năm 2020

Chương trình do Đại học Kyushu (Nhật Bản) đầu mối phối hợp với các Trường Đại học ASEAN triển khai vào tháng 3 hàng năm. Đây là chương trình trao đổi 2 tuần về các vấn đề trong khu vực ASEAN và Đông Á (ASEAN+3) dành cho sinh viên. Sinh viên/được miễn chi phí tham dự gồm: học phí, chi ăn, ở, đưa đón. Các chi phí vé máy bay, bảo hiểm, sinh hoạt phí, tài liệu học tập…sinh viên tự chi trả.

* Đối với từng chương trình trao đổi, khi đến đợt đăng ký, nhà trường sẽ có thông báo cụ thể (yêu cầu và cách thức nộp hồ sơ, thời hạn đăng ký….) tới các em sinh viên.

 

IV. CÁC KHÓA HỌC NGẮN HẠN

1. Khóa học mùa hè Summer School tại Trường Đại học Manchester Metropolitan, Anh Quốc           

Khóa học do Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Trường Đại học Manchester Metropolitan, Anh Quốc phối hợp tổ chức. Thời gian dự kiến vào tháng 7 hằng năm, hoặc dựa theo đăng ký của sinh viên, địa điểm tại các thành phố lớn tại Anh Quốc (Manchester, Liverpool, Stratford, York, London, Oxford)

Khóa học bao gồm các nội dung đào tạo về kinh doanh, quản trị du lịch khách sạn, tham quan học tập thực tế tại doanh nghiệp, tham quan các địa danh di tích văn hóa, lịch sử, mang đến cho sinh viên cái nhìn bao quát và toàn diện về cuộc sống sinh viên ở Anh và sự hiểu biết về phát triển của kinh doanh du lịch và khách sạn ở Anh.

Chương trình đào tạo được thiết kế và cung cấp bởi các học giả hàng đầu Vương quốc Anh bao gồm 18 bài giảng dựa trên chủ đề về khách sạn, du lịch và kinh doanh. Sinh viên được tham gia trải nghiệm các hoạt động độc lập cũng như hoạt động nhóm.

·        Sinh viên được cấp chứng chỉ sau khi kết thúc khóa học.

·        Thời gian dự kiến: 4 tuần tháng 7 hằng năm.

·        Địa điểm: Trường Đại học Manchester Metropolitan, Anh Quốc.      

Kinh phí (sinh viên tự túc) gồm: 2300 Bảng Anh (đã bao gồm học phí, chi phí ăn, đi lại nội địa). Chưa bao gồm chi phí vé máy bay khứ hồi, tiền ăn, visa và bảo hiểm. Sinh viên được sắp xếp chỗ ở tại ký túc xá của sinh viên đại học Anh.  

2. Khóa học về Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Toàn cầu         

Khóa học do Trường Đại học Massachusetts Lowell, Hoa Kỳ tổ chức nhằm mục đích giúp sinh viên nắm được tầm quan trọng của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đối với nền kinh tế toàn cầu hiện nay và bồi dưỡng tư duy khởi nghiệp; tạo cơ hội cho sinh viên được trải nghiệm và học tập, giao lưu trong môi trường đa văn hóa.

·        Thời gian dự kiến: 2 tuần tháng 7 hằng năm

·        Địa điểm: Trường Đại học Massachusetts Lowell, Hoa Kỳ     

Chương trình dự kiến: Khóa học sẽ yêu cầu các nhóm sinh viên thực hiện các dự án, tham gia các buổi nghe giảng trên lớp, thảo luận nhóm, làm bài tập thực hành và có các chuyến tham quan thực tế tại các doanh nghiệp và các vườn ươm khởi nghiệp (tham khảo chương trình học bên dưới)

Kinh phí (sinh viên tự túc): 2000 USD/sinh viên (bao gồm học phí, chi phí ăn, ở, đi lại nội địa). Chưa bao gồm bảo hiểm, vé máy bay, visa.

 

3. Trại hè tiếng Anh và Kỹ năng Lãnh đạo         

Khóa học do Trường Đại học bang Missouri, Hoa Kỳ tổ chức nhằm tạo môi trường năng động, đa văn hóa cho sinh viên toàn cầu được trải nghiệm nâng cao trình độ tiếng Anh và Kỹ năng lãnh đạo.

·        Thời gian dự kiến: 4 tuần trong tháng 7 hằng năm

·        Địa điểm: Trường Đại học bang Missouri, Hoa Kỳ       

Chương trình dự kiến: Sinh viên được tham gia các khóa học tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh chuyên ngành (đa lĩnh vực: Kinh tế Kinh doanh, Hàng không, Chăm sóc sức khỏe – Y tế, Khách sạn – Du lịch, Giáo dục, Thể thao, Tâm lý học, Nghệ thuật); đồng thời được tham gia các dự án, làm việc theo nhóm, và trình bày kết quả nghiên cứu khi kết thúc khóa học.

Kinh phí (sinh viên tự túc): 2850 USD/sinh viên (bao gồm học phí, chi phí ăn, ở đi lại nội địa). Chưa bao gồm bảo hiểm, vé máy bay, visa.

  

 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

Thông tin tuyển sinh

1
Tư vấn tuyển sinh