Kinh tế phát triển: Ngành học cho tương lai vững bền

Tất cả các quốc gia trên thế giới đã và đang theo đuổi các mục tiêu riêng, nhưng đều hướng đến một mục tiêu chung duy nhất: Phát triển quốc gia trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Để thực hiện mục tiêu này, các quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam đều tiến hành đào tạo một ngành học quan trọng là Kinh tế phát triển. Không nằm ngoài xu thế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã và đang triển khai đào tạo cử nhân Kinh tế phát triển, một ngành học được các nhà tuyển dụng đánh giá cao về ngoại ngữ, khả năng lãnh đạo và kiến thức chuyên môn.

Kinh tế phát triển là gì?

Kinh tế phát triển là ngành khoa học kinh tế nghiên cứu về quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế. Mục tiêu của ngành Kinh tế phát triển là nhằm cung cấp một cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển kinh tế, để các nước đang phát triển có thể vận dụng vào hoàn cảnh riêng, tìm kiếm được con đường phát triển thích hợp, cải thiện tình trạng chưa tiến bộ của từng quốc gia.

Sinh viên ngành Kinh tế phát triển tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN học những gì?

Sinh viên ngành Kinh tế phát triển được trang bị những kiến thức nền tảng về kinh tế học, kinh tế phát triển, kinh tế công cộng, thương mại quốc tế, chính sách công, kinh tế môi trường và phát triển bền vững..., từ đó áp dụng vào thực hành phân tích, hoạch định chính sách, chiến lược phát triển cấp độ quốc tế, quốc gia, địa phương và doanh nghiệp.

Sinh viên ngành Kinh tế phát triển lựa chọn một trong bốn  chuyên sâu:

-          Phân tích dữ liệu kinh tế và chính sách phát triển

-          Kinh tế môi trường và phát triển bền vững

-          Chính sách công và phát triển

-          Kinh tế học

Hàng loạt cơ hội việc làm

Sinh viên ngành Kinh tế phát triển sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại:

-          Các công ty đa quốc gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước

-          Các tổ chức tín dụng, các tổ chức phát triển quốc tế, các tổ chức thương mại và đầu tư trong và ngoài nước

-          Các Bộ, Ban, Ngành, các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế từ TW đến địa phương, các hiệp hội nghề.

-          Giảng dạy, nghiên cứu tại các Trường Đại học và Viện nghiên cứu

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc như:

-          Lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội

-          Cán bộ quản lý kinh tế, chuyên gia tư vấn, phân tích chính sách về kinh tế phát triển.

-          Cán bộ phát triển dự án

-          Nghiên cứu viên và giảng viên

-          ……

Talkshow Tư vấn tuyển sinh ngành Kinh tế phát triển: Tại đây

 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Thông tin tuyển sinh

1
Tư vấn tuyển sinh