Tham khảo điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế năm 2018

Điểm trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế năm 2018 như sau:

TT

Ngành

Mã tổ hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

1

Quản trị kinh doanh (CLC TT23)

A01, D01, D09, D10

26,55

Điểm tiếng Anh x 2, thang điểm 40

2

Tài chính - Ngân hàng (CLC TT23)

25,58

3

Kế toán (CLC TT23)

25,45

4

Kinh tế quốc tế (CLC TT23

27,05

5

Kinh tế phát triển

A00, A01, D01, C04

21,70

 Thang điểm 30

 

6

Kinh tế

22,35

Thông tin tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh (cập nhật tháng 3/2019)

Năm 2019, Trường ĐH Kinh tế xét tuyển dựa trên:

Xem thêm

Học bổng - Học phí - Tín dụng

Hàng năm, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đều có chính sách học bổng dành cho sinh viên đạt kết quả học tập xuất sắc - là nguồn động viên để sinh viên phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong học tập. Nhiều học bổng đến từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Xem thêm

Tham khảo điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế năm 2018

Điểm trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế năm 2018 như sau:

Xem thêm

1
Tư vấn tuyển sinh