Tham khảo điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế năm 2018 - 2019

Ngành

Năm 2018

Năm 2019

Tổ hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Tổ hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Quản trị kinh doanh 

A01, D01, D09, D10

26,55

A01, D01, D09, D10

29,60

Tài chính ngân hàng

25,58

28,08

Kế toán 

25,45

28,07

Kinh tế quốc tế 

27,05

31,06

Kinh tế

A00, A01, D01, C04

22,35*

27,08

 

Kinh tế phát triển

21,70*

A00, A01, D01, C04

23,50*


Ghi chú

- Các chương trình chất lượng cao môn Tiếng Anh x2 và tính theo thang điểm 40.

- Năm 2018:

·         Ngành Kinh tế và Kinh tế phát triển tuyển sinh chương trình chuẩn và tính theo thang điểm 30.

- Năm 2019:

·         Ngành Kinh tế phát triển tuyển sinh chương trình chuẩn và tính theo thang điểm 30.

·         Ngành Kinh tế chuyển sang tuyển sinh chương trình chất lượng cao theo TT23.

 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Thông tin tuyển sinh

1
Tư vấn tuyển sinh