Viện Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN với các hoạt động quốc tế hóa giáo dục.

Với định hướng quốc tế hóa giáo dục sâu rộng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã không ngừng phát triển mối quan hệ hợp tác với nhiều đối tác quốc tế uy tín, từ đó khẳng định chất lượng giáo dục của cơ sở đào tạo hàng đầu tại Việt Nam, được công nhận bởi nhiều bảng xếp hạng danh tiếng trên thế giới. Với tư cách là một đơn vị thành viên của Trường Đại học Kinh tế, Viện Quản trị Kinh doanh (Viện QTKD) đã tích cực thực hiện chủ trương quốc tế hóa để nhanh chóng hội nhập với thế giới thông qua các hoạt động giao lưu trao đổi dành cho giảng viên và sinh viên.

Đối với các hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế, Viện QTKD đã chủ động phối hợp với các trường Đại học nước ngoài tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thực tiễn. Chẳng hạn, đầu năm 2020, sinh viên Viện QTKD đã cùng với sinh viên ĐH Sydney tiến hành khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp xã hội, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Đây là chương trình trao đổi nghiên cứu lần thứ 5 dành cho sinh viên hai trường, thể hiện sự hợp tác chặt chẽ về giáo dục giữa hai nước Việt Nam và Úc.