Ngành Kế toán

   Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Trường Đại học Monash (Australia). Chương trình được thiết kế với những kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán; hiểu, áp dụng các khái niệm cụ thể có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kinh doanh, kế toán, kiểm toán để luận giải các vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

    Cơ hội việc làm:

   -  Kế toán viên, chuyên viên thuế, chuyên viên tài chính thực hiện các hoạt động kế toán riêng lẻ hoặc tổng hợp tại các doanh nghiệp, công ty chứng khoán, công ty tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư, các định chế tài chính, các cơ quan hành chính - đơn vị sự nghiệp ở trong và ngoài nước, có định hướng phát triển thành cán bộ quản lý trong tương lai.
   
  - Trợ lý kiểm toán, nhân viên phân tích tại các công ty kiểm toán hoặc các bộ phận kiểm toán nội bộ trong các đơn vị, cán bộ hành nghề dịch vụ kế toán.
 
  - Nhân viên, chuyên gia phân tích và tư vấn về kế toán thuế, tài chính tại các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tài chính cho các tổ chức, doanh nghiệp.
   
  - Các chuyên viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về kế toán - kiểm toán làm việc tại các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu hoặc các tổ chức khác, có định hướng phát triển thành cán bộ quản lý trong tương lai.

 

   Lợi ích của người học:
   
 - Kết thúc khóa học, Tiếng Anh tương đương IELTS 5.5-6.0
 
 - Sinh viên có cơ hội đi thực tế từ năm 2, thực tập từ năm 3, năm 4.
 
 - Khoảng 20% môn học sẽ được đào tạo bằng Tiếng Anh.
 
 - Được giảng dạy bởi các giảng viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn, các giảng viên khách mời là các nhà phân tích, nhà hoạch định và doanh nhân hoạt động thực tiễn.
 
 - Tham gia nghiên cứu khoa học cùng giảng viên, được tư vấn hỗ trợ để công bố các công trình khoa học trong và ngoài nước.
  
 - Nhiều cơ hội tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi quốc tế, học tập ở nhiều trường đại học quốc tế theo chương trình công nhận tín chỉ.
  
 - Cơ hội nhận nhiều học bổng dành cho sinh viên có kết quả thi đầu vào tốt, có thành tích học tập và rèn luyện tốt.
 
   Chi tiết xem tại đây

Chương trình đào tạo

Ngành Quản trị kinh doanh

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Trường Haas School of Business (University of California Berkeley, Hoa Kỳ)
 

Xem thêm

Ngành Kinh tế phát triển

Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo cử nhân trong lĩnh vực kinh tế phát triển theo định hướng chuyên gia và lãnh đạo

Xem thêm

Ngành Tài chính - Ngân hàng

      Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của trường kinh doanh Wharton - Đại học Pensylvania( Hoa kỳ)

Xem thêm

Ngành Kinh tế Quốc tế

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của California Santa Cruz (Hoa Kỳ), có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Xem thêm

Ngành Kế toán

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình Cử nhân của trường Đại học Monash (Australia), có chỉnh sửa phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam

Xem thêm

Ngành Kinh tế

Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo cử nhân trong lĩnh vực kinh tế phát triển theo định hướng chuyên gia và lãnh đạo

Xem thêm

1
Tư vấn tuyển sinh