Ngành Quản trị kinh doanh

      Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Trường Haas School of Business (University of California, Hoa Kỳ) có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện Việt Nam. Chương trình được thiết kế với những kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh, nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để giải quyết các công việc phức tạp, tích lũy được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực được đào tạo để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn, có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực Quản trị kinh doanh.

 

  Cơ hội việc làm:
   
   -  Có khả năng tự khởi nghiệp, tạo lập và điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành doanh nghiệp nhỏ và vừa.
   
     - Chuyên viên marketing, sales, nhân sự…, có khả năng thích ứng trong môi trường công việc có tính cạnh tranh cao, có đủ năng lực làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, tổ chức khác trong và ngoài nước.
    
     - Trợ lý và thư ký ban giám đốc, hội đồng quản trị, trợ lý giám đốc của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các tổ chức khác trong và ngoài nước.

   

   Lợi ích của người học:
 
  -   Kết thúc khóa học, Tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 - 6.0
      
   -  Sinh viên có cơ hội đi thực tế từ năm 2, thực tập từ năm 3, năm 4. 
 
 -  Khoảng 20% môn học sẽ được đào tạo bằng Tiếng Anh
        
 -  Được giảng dạy bởi các giảng viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn, các giảng viên khách mời là các nhà phân tích, nhà hoạch định và doanh nhân hoạt động thực tiễn
 
 -  Tham gia nghiên cứu khoa học cùng giảng viên, được tư vấn hỗ trợ để công bố các công trình khoa học trong và ngoài nước.
 
 - Nhiều cơ hội tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi quốc tế, học tập ở nhiều trường đại học quốc tế theo chương trình công nhận tín chỉ.
 
 - Cơ hội nhận nhiều học bổng dành cho sinh viên có kết quả thi đầu vào tốt, có thành tích học tập và rèn luyện tốt. 
 
      Chi tiết xem tại đây
 

Chương trình đào tạo

Ngành Quản trị kinh doanh

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Trường Haas School of Business (University of California Berkeley, Hoa Kỳ)
 

Xem thêm

Ngành Kinh tế phát triển

Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo cử nhân trong lĩnh vực kinh tế phát triển theo định hướng chuyên gia và lãnh đạo

Xem thêm

Ngành Tài chính - Ngân hàng

      Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của trường kinh doanh Wharton - Đại học Pensylvania( Hoa kỳ)

Xem thêm

Ngành Kinh tế Quốc tế

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của California Santa Cruz (Hoa Kỳ), có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Xem thêm

Ngành Kế toán

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình Cử nhân của trường Đại học Monash (Australia), có chỉnh sửa phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam

Xem thêm

Ngành Kinh tế

Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo cử nhân trong lĩnh vực kinh tế phát triển theo định hướng chuyên gia và lãnh đạo

Xem thêm

1
Tư vấn tuyển sinh