Ngành Quản trị kinh doanh

- Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Trường Haas School of Business (University of California Berkeley, Hoa Kỳ) có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện Việt Nam. Chương trình đạt tiêu chuẩn kiểm định của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA).

- Hơn 20% số tín chỉ thuộc kiến thức khối ngành, nhóm ngành và ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh. Các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình có kiến thức chuyên sâu, có kinh nghiệm thực tiễn, được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng trong nước và ngoài nước.

- Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn tiếng Anh bậc 4 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), có kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm thực tế, có tư duy độc lập, khả năng tự triển khai các ý tưởng khởi nghiệp và làm việc trong các lĩnh vực marketing, quản trị nguồn nhân lực, tài chính…

Chi tiết xem tại đây.

* Lợi ích đặc thù của chương trình:

- Ngoài lợi ích chung, sinh viên sẽ có thêm các lợi ích sau:

- Chương trình đạt tiêu chuẩn kiểm định của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA).

- Cơ hội được nhận học bổng hàng kỳ của chương trình lên tới 17.500.000 đồng.

- Được thực tập thực tế tại các doanh nghiệp ngay từ năm 2, được đào tạo và trải nghiệm thực tế ở các vị trí công việc khác nhau từ năm 3 tại các doanh nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp. Những sinh viên xuất sắc có cơ hội được lựa chọn và tuyển dụng ngay sau khi kết thúc quá trình thực tập.

- Được ưu tiên tham gia các chương trình trao đổi, giao lưu quốc tế và được hỗ trợ kinh phí tại các trường đại học trên thế giới như Đại học Sydney (Úc), Đại học Waseda (Nhật Bản), Đại học Quốc gia Yokohama (Nhật Bản), …

- Được học tập tại các giảng đường đạt chuẩn quốc tế.

Chương trình đào tạo

Ngành Quản trị kinh doanh

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Trường Haas School of Business (University of California Berkeley, Hoa Kỳ)

Xem thêm

Ngành Kinh tế phát triển

Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo cử nhân trong lĩnh vực kinh tế phát triển theo định hướng chuyên gia và lãnh đạo

Xem thêm

Ngành Tài chính - Ngân hàng

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của trường kinh doanh Wharton - Đại học Pensylvania( Hoa kỳ)

Xem thêm

Ngành Kinh tế Quốc tế

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của California Santa Cruz (Hoa Kỳ), có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Xem thêm

Ngành Kế toán

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình Cử nhân của trường Đại học Monash (Australia), có chỉnh sửa phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam

Xem thêm

Ngành Kinh tế

Chương trình được thiết kế theo hướng cơ bản, hệ thống, hiện đại, vừa kế thừa những thành tựu phát triển lâu dài của khoa học kinh tế Việt Nam

Xem thêm

1
Tư vấn tuyển sinh