Ngành Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh luôn là một trong những ngành hấp dẫn các bạn trẻ năng động, đặc biệt trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam những năm gần đây. Việc tìm hiểu rõ về ngành quản trị kinh doanh giúp bạn định hướng nghề nghiệp tốt hơn trước khi quyết định chọn ngành, chọn trường theo học. Chúng ta sẽ từng bước tìm hiểu qua tất cả những thông tin cần thiết, qua đó giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về ngành học này.

Vậy Quản trị kinh doanh là gì?

Quản trị kinh doanh luôn là một trong những ngành hấp dẫn các bạn trẻ năng động, đặc biệt trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế cùng cuộc cách mạng 4.0. Quản trị kinh doanh được hiểu là hoạt động do các nhà quản trị thực hiện để điều hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách hiệu quả. Các hoạt động này liên quan đến hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát các quy trình kinh doanh để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN học những gì?

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Trường Haas School of Business (University of California, Hoa Kỳ) có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Đặc biệt, năm 2022, chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN được thiết kế với 2 chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp và Marketing.
 
 

Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp

Sinh viên theo học chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp sẽ được cung cấp những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như quản trị rủi ro, quản trị marketing, quản trị sản xuất và tác nghiệp, quản trị sự thay đổi, quản trị thành tích và thù lao lao động, quản lý nguồn nhân lực và những kỹ năng mềm cần thiết trong quá trình làm việc.

Chuyên ngành Marketing

Lựa chọn chuyên ngành Marketing, sinh viên sẽ được trang bị hệ thống kiến thức nền tảng về marketing hiện đại, bao gồm các khía cạnh nghiên cứu marketing, hành vi người tiêu dùng, marketing kỹ thuật số, marketing dịch vụ, marketing quốc tế… Với kiến thức được trang bị, người học có khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng, nghiên cứu thị trường; nghiên cứu hành vi tiêu dùng và nhu cầu khách hàng; hoạch định chiến lược quảng bá thương hiệu và phát triển sản phẩm hiệu quả; nhạy bén nhận biết cơ hội và thách thức trước các đối thủ cạnh tranh...

Cơ hội nghề nghiệp rộng mở, khả năng phát triển bản thân vượt trội

-  Có khả năng tự khởi nghiệp, tạo lập và điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành doanh nghiệp nhỏ và vừa.

-  Có khả năng thích ứng trong môi trường công việc có tính cạnh tranh cao, có đủ năng lực làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, tổ chức khác trong và ngoài nước