Ngành Tài chính - Ngân hàng

      Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Trường Kinh doanh Wharton - Đại học Pensylvania (Hoa Kỳ). Chương trình được thiết kế với những kiến thức cơ bản, hiện đại, hệ thống, có những kiến thức chuyên sâu và theo sát với thực tiễn về các hoạt động kinh tế nói chung, có liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng nói riêng.

   Cơ hội việc làm:

   - Chuyên viên tài chính, cán bộ tín dụng, cán bộ phân tích tài chính tại các ngân hàng, doanh nghiệp, công ty chứng khoán, công ty tài chính, quỹ đầu tư, các định chế tài chính khác ở trong và ngoài nước, có định hướng phát triển thành cán bộ quản lý trong tương lai.
 
   - Cán bộ, chuyên viên tài chính ngân hàng tại các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài chính ngân hàng như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban giám sát tài chính, Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các Bộ, cơ quan trực thuộc Chính Phủ và các ban ngành khác, có định hướng phát triển thành cán bộ quản lý trong tương lai.
 
   Chuyên viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về tài chính ngân hàng làm việc tại các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu hoặc các tổ chức khác, có định hướng phát triển thành cán bộ quản lý trong tương lai.

    

   Lợi ích của người học:
 
 - Kết thúc khóa học, Tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 - 6.0
 
 - Sinh viên có cơ hội đi thực tế từ năm 2, thực tập từ năm 3, năm 4.
  
 - Khoảng 20% môn học sẽ được đào tạo bằng Tiếng Anh.
 
 - Được giảng dạy bởi các giảng viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn, các giảng viên khách mời là các nhà phân tích, nhà hoạch định và doanh nhân hoạt động thực tiễn.
 
 - Tham gia nghiên cứu khoa học cùng giảng viên, được tư vấn hỗ trợ để công bố các công trình khoa học trong và ngoài nước.
 
 - Nhiều cơ hội tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi quốc tế, học tập ở nhiều trường đại học quốc tế theo chương trình công nhận tín chỉ.
 
 - Cơ hội nhận nhiều học bổng dành cho sinh viên có kết quả thi đầu vào tốt, có thành tích học tập và rèn luyện tốt.
 
Chi tiết xem tại đây  

Chương trình đào tạo

Ngành Quản trị kinh doanh

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Trường Haas School of Business (University of California Berkeley, Hoa Kỳ)
 

Xem thêm

Ngành Kinh tế phát triển

Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo cử nhân trong lĩnh vực kinh tế phát triển theo định hướng chuyên gia và lãnh đạo

Xem thêm

Ngành Tài chính - Ngân hàng

      Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của trường kinh doanh Wharton - Đại học Pensylvania( Hoa kỳ)

Xem thêm

Ngành Kinh tế Quốc tế

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của California Santa Cruz (Hoa Kỳ), có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Xem thêm

Ngành Kế toán

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình Cử nhân của trường Đại học Monash (Australia), có chỉnh sửa phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam

Xem thêm

Ngành Kinh tế

Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo cử nhân trong lĩnh vực kinh tế phát triển theo định hướng chuyên gia và lãnh đạo

Xem thêm

1
Tư vấn tuyển sinh