Ngành Tài chính - Ngân hàng

Ngành Tài chính Ngân hàng đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào. Các cơ sở, lĩnh vực thuộc ngành gồm: các tổ chức tín dụng và tư nhân, các ngân hàng trong và ngoài nước, các công ty tài chính, cho thuê tài chính. Ngoài ra, còn có các quỹ đầu tư, các công ty bảo hiểm và công ty chứng khoán. Ngành ngân hàng đã phát triển về chiều rộng khá nhanh, thể hiện qua việc tăng số lượng ngân hàng, công ty tài chính và mở ra hàng loạt chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch rộng khắp ra cả nước. Do đóm Tài chính Ngân hàng vẫn luôn là một trong những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao trong giai đoạn hiện nay.

Tài chính Ngân hàng là gì ?

Tài chính Ngân hàng là một trong những ngành học rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch, luân chuyển, thẩm định, phân tích tiền tệ. Cụ thể, đây là ngành học liên về lĩnh vực tiền tệ thông qua hoạt động của ngân hàng, các định chế tài chính phi ngân hàng, về các công cụ và thị trường tài chính trong nước và quốc tế...

Ngành Tài chính Ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN học những gì?

Năm 2022, chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng được xây dựng với 5 chuyên ngành mới: Đầu tư tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị ngân hàng, Tài chính công và Bảo hiểm hưu trí. Việc cá thể hóa chương trình đào tạo với 5 chuyên ngành mới, giúp sinh viên định hướng được triển vọng nghề nghiệp, khả năng tư tuy tốt và dễ dàng thích ứng với những thay đổi trong thị trường việc làm là lợi thế vàng cho sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

 
  
 

Chuyên ngành Đầu tư tài chính: cung cấp cho sinh viên những kiến thức đầu tư hiện đại, cập nhật nhất. Đó là các lý thuyết tài chính và những tình huống thực nghiệm nhằm đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, mang lại lợi nhuận hấp dẫn trên địa hạt kinh doanh. Chọn học chuyên ngành Đầu tư tài chính, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức liên quan đến định giá doanh nghiệp, phương pháp ứng dụng trong tài chính, các công cụ phái sinh, tài chính hành vi,...

Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp: là chuyên ngành liên quan và nghiên cứu về những vấn đề tài chính, ngân sách, tiền bạc của doanh nghiệp. Sinh viên khi lựa chọn chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp sẽ được trang bị kiến thức về thẩm định tài chính dự án, kế toán tài chính doanh nghiệp, tài chính mã hóa, ứng dụng Python trong tài chính… 

Chuyên ngành Quản trị ngân hàng: Sinh viên chọn học chuyên ngành sẽ được trang bị những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về tài chính, ngân hàng, tiền tệ, quản trị tín dụng, quản trị vốn và tài sản, các kiến thức về phát hành tiền, thẩm định hạn tín dụng. Song song đó, sinh viên còn được tiếp thu kiến thức về quản lý ngân hàng điện tử, một xu thế phát triển trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng; ngân hàng quốc tế, quản lý, kinh doanh vốn và ngoại tệ…

Chuyên ngành Tài chính công: Sinh viên theo học chuyên ngành này sẽ có được kiến thức thiết kế, đánh giá và tư vấn về các chính sách công; nắm bắt và ứng dụng tốt các nguyên tắc quản trị khu vực công; các kỹ năng phân tích trong quản trị tài chính. Ngoài ra, các bạn còn nắm được các nguồn lực của xã hội cũng như quản trị sự thay đổi khu vực công trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu; được trau dồi thêm nghiệp vụ thuế; lập, phân bổ, điều hành dự toán ngân sách của các cấp ngân sách và của các đơn vị công; quản lý, định giá tài sản công…

Chuyên ngành Bảo hiểm, hưu trí: là một trong số những ngành mới phát triển và tạp được làn sóng vô cùng mạnh mẽ trong đời sống xã hội hiện nay với sự gia tăng nhanh về số lượng cũng như chất lượng của các dịch vụ. Theo học chuyên ngành Bảo hiểm, hưu trí sinh viên sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu về bảo hiểm xã hội, định phí bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, hưu trí và quản lý quỹ hưu trí…

Ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN: Đào tạo kiến thức – kỹ năng và trải nghiệm cho sinh viên ngay trên ghế nhà trường

Đào tạo gắn liền với thực tiễn và nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp luôn là kim chỉ nam trong các hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Với mục tiêu đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, có khả năng thích ứng tốt với các môi trường làm việc khác nhau, sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN được tạo điều kiện tiếp xúc, trò chuyện và lắng nghe chia sẻ của chính các chuyên gia ngân hàng, tổ chức tài chính… về chuyện nghề, về yêu cầu và cơ hội việc làm rộng mở ngay từ năm thứ nhất. Qua đó, sinh viên sẽ hình thành được những mục tiêu trong quá trình học tập, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, áp dụng thực tế thông qua các sân chơi như SV Tài chính, thực tập thực tế ngay từ năm thứ 2, thứ 3 để tích luỹ kinh nghiệm, phẩm chất nghề nghiệp để sẵn sàng gia nhập thị trường lao động ngành Tài chính – ngân hàng ngay khi tốt nghiệp. 
 

THAM KHẢO CHI TIẾT CTĐT NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TẠI ĐÂY

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TẠI ĐÂY

Thông tin liên hệ

· Phòng Tuyển sinh – Phòng 102, nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

· Hotline: 0913 486 773

· Email: tuyensinhdaihoc_dhkt@vnu.edu.vn

· Website: ueb.edu.vn & tuyensinhdaihoc.ueb.edu.vn

· Facebook: www.facebook.com/ueb.edu.vn

  

Chương trình đào tạo

Ngành Quản trị kinh doanh

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Trường Haas School of Business (University of California Berkeley, Hoa Kỳ) có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện Việt Nam

Xem thêm

Ngành Kinh tế phát triển

Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo cử nhân trong lĩnh vực kinh tế phát triển theo định hướng chuyên gia và lãnh đạo. Chương trình bao gồm các học phần chung, các học phần thuộc khối ngành kinh tế và các học phần chuyên sâu về Chính sách công, Môi trường và Phát triển bền vững, Kinh tế học.

Xem thêm

Ngành Tài chính - Ngân hàng

Ngành Tài chính Ngân hàng đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào. Các cơ sở, lĩnh vực thuộc ngành gồm: các tổ chức tín dụng và tư nhân, các ngân hàng trong và ngoài nước, các công ty tài chính, cho thuê tài chính

Xem thêm

Ngành Kinh tế Quốc tế

Kinh tế quốc tế (tiếng Anh là International Economics) là một chuyên ngành của kinh tế học, nghiên cứu sự liên kết, tác động, phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa các quốc gia. Đây là một lĩnh vực năng động và mang tính toàn cầu. 

Xem thêm

Ngành Kế toán

Chương trình đào tạo Cử nhân chuyên ngành chuyên sâu Kế toán của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN định hướng tích hợp chuẩn quốc tế gắn liền với thực tế được áp dụng trong nhiều năm qua và liên tục được cải tiến, đổi mới cho phù hợp với tình hình thực tế.

Xem thêm

Ngành Kinh tế

Chương trình được thiết kế theo hướng cơ bản, hệ thống, hiện đại, vừa kế thừa những thành tựu phát triển lâu dài của khoa học kinh tế Việt Nam, vừa có khả năng liên thông và hội nhập quốc tế. Chương trình gồm các học phần chung, các học phần thuộc khối ngành kinh tế và các học phần chuyên sâu về Kinh tế chính trị, Kinh tế học thể chế.

Xem thêm

1
Tư vấn tuyển sinh