Ngành Kinh tế

           Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình cử nhân kinh tế của Trường Đại học Queensland (Australia). Chương trình được thiết kế với những kiến thức cơ bản, hiện đại và hệ thống về kinh tế học, có những kiến thức chuyên sâu và theo sát với thực tiễn về kinh tế học thể chế, kinh tế học truyền thông và kinh tế chính trị học quốc tế.      

                  Cơ hội việc làm:

-       Chuyên viên phân tích, tư vấn, đàm phán về kinh tế tại các tổ chức kinh tế chính trị xã hội mang tính liên ngành, các tổ chức tư vấn kinh tế, các tổ chức hành chính sự nghiệp, các thể chế kinh tế quốc tế tại Việt Nam; có thể đảm nhiệm các công việc như trợ lý phân tích, đàm phán, phản biện và hoạch định chính sách kinh tế; trợ lý tư vấn giám sát việc triển khai các quyết định quản lý… triển vọng có thể trở thành các chuyên gia phân tích chính sách, các nhà đàm phán, tư vấn chuyên nghiệp, các nhà quản lý kinh tế.

-          Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học khối ngành kinh tế; triển vọng có thể trở thành các nghiên cứu viên, giảng viên cao cấp về kinh tế học.

                 Lợi ích của người học:

-          Kết thúc khóa học, Tiếng Anh tương đương IELTS 5.5-6.0

-          Sinh viên có cơ hội đi thực tế từ năm 2, thực tập từ năm 3, năm 4.

-          Khoảng 20% môn học sẽ được đào tạo bằng Tiếng Anh.

     -      Được giảng dạy bởi các giảng viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn, các giảng viên khách mời là các nhà phân tích, nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý địa phương và doanh nhân hoạt động thực tiễn.

-         Tham gia nghiên cứu khoa học cùng giảng viên, được tư vấn hỗ trợ để công bố các công trình khoa học trong và ngoài nước.

-        Nhiều cơ hội tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi quốc tế, học tập ở nhiều trường đại học quốc tế theo chương trình công nhận tín chỉ.

      -    Cơ hội nhận nhiều học bổng dành cho sinh viên có kết quả thi đầu vào tốt, có thành tích học tập và rèn luyện tốt.
 
            Chi tiết xem tại đây 

Chương trình đào tạo

Ngành Quản trị kinh doanh

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Trường Haas School of Business (University of California Berkeley, Hoa Kỳ)
 

Xem thêm

Ngành Kinh tế phát triển

Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo cử nhân trong lĩnh vực kinh tế phát triển theo định hướng chuyên gia và lãnh đạo

Xem thêm

Ngành Tài chính - Ngân hàng

      Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của trường kinh doanh Wharton - Đại học Pensylvania( Hoa kỳ)

Xem thêm

Ngành Kinh tế Quốc tế

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của California Santa Cruz (Hoa Kỳ), có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Xem thêm

Ngành Kế toán

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình Cử nhân của trường Đại học Monash (Australia), có chỉnh sửa phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam

Xem thêm

Ngành Kinh tế

Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo cử nhân trong lĩnh vực kinh tế phát triển theo định hướng chuyên gia và lãnh đạo

Xem thêm

1
Tư vấn tuyển sinh