Ngành Kinh tế Quốc tế

- Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của California Santa Cruz (Hoa Kỳ), có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện Việt Nam. Chương trình đạt tiêu chuẩn kiểm định của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA).

 - Trên 20% số tín chỉ thuộc khối kiến cơ sở ngành và chuyên ngành  được giảng dạy bằng tiếng Anh. Các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình có kiến thức chuyên sâu, có kinh nghiệm thực tiễn, được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng trong nước và ngoài nước.

 - Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn tiếng Anh bậc 4 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), có kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm thực tế, có tư duy độc lập, có năng lực làm việc trong các lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu, tài chính quốc tế, kinh doanh quốc tế, đầu tư nước ngoài...

Chi tiết xem tại đây.

* Lợi ích đặc thù của chương trình

Ngoài lợi ích chung, sinh viên sẽ có thêm các lợi ích sau:

- Chương trình đã được kiểm định đạt tiêu chuẩn của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA).

- Cơ hội được nhận học bổng hàng kỳ của chương trình lên tới 17.500.000 đồng.

- Được thực tập, thực tế ngay từ năm thứ hai, tại các doanh nghiệp lớn và được ưu tiên tuyển dung ngay sau khi tốt nghiệp.

- Được được hỗ trợ kinh phí.và ưu tiên tham gia các chương trình trao đổi, giao lưu quốc tế  với một số đối tác của Trường như Đại học Waseda, Hosei, Keio, Yokohama (Nhật Bản)và một số trường đại học khác của Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, CHLB Đức.

- Được học tập tại các giảng đường đạt chuẩn quốc tế.

Chương trình đào tạo

Ngành Quản trị kinh doanh

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Trường Haas School of Business (University of California Berkeley, Hoa Kỳ)

Xem thêm

Ngành Kinh tế phát triển

Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo cử nhân trong lĩnh vực kinh tế phát triển theo định hướng chuyên gia và lãnh đạo

Xem thêm

Ngành Tài chính - Ngân hàng

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của trường kinh doanh Wharton - Đại học Pensylvania( Hoa kỳ)

Xem thêm

Ngành Kinh tế Quốc tế

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của California Santa Cruz (Hoa Kỳ), có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Xem thêm

Ngành Kế toán

Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình Cử nhân của trường Đại học Monash (Australia), có chỉnh sửa phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam

Xem thêm

Ngành Kinh tế

Chương trình được thiết kế theo hướng cơ bản, hệ thống, hiện đại, vừa kế thừa những thành tựu phát triển lâu dài của khoa học kinh tế Việt Nam

Xem thêm

1
Tư vấn tuyển sinh